2. izredna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 28.09.2016
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala v sredo, 5. oktobra 2016 ob 16.30 uri, v sejni sobi Občine Ajdovščina-

 Predlog dnevnega reda: 

1.    Pravilnik o pomoči vinogradništvu v občini Ajdovščina – 1. obravnava oz.  skrajšani postopek;

 

2.    Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina – 1. obravnava oz. skrajšani postopek

V kolikor po opravljeni prvi obravnavi pod točko 1. in 2. ne bo potrebno opraviti nobenih sprememb ali dopolnitev, bo predlagano, da se skladno s prvo alinejo prvega odstavka 90. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 30/2015) opravi tudi druga obravnava in s tem skrajšani postopek za sprejem predlaganih aktov.

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN, s. r.