1. izredna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 09.12.2015
kategorija: Napovedi sej OS

Župani Občine Ajdovščina, Občine Brda, Občine Kanal ob Soči, Občine Miren - Kostanjevica, Občine Šempeter - Vrtojba, Občine Vipava in Mestne občine Nova Gorica sklicujejo izredne seje svojih občinskih svetov, ki bodo potekale skupaj, v Grajski kleti v Vipavskem Križu.

Občinski svet Občine Ajdovščina, Občinski svet Občine Brda, Občinski svet Občine Kanal ob Soči, Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica, Občinski svet Občine Šempeter – Vrtojba, Občinski svet Občine Vipava in Mestni svet Mestne občine Nova Gorica

ČLANOM IN ČLANICAM OBČINSKIH SVETOV IN MESTNEGA SVETA

Na osnovi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 - uradno prečiščeno besedilo, 27/2008 - odl. US, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010 - odl. US, 40/2012 - ZUJF in 14/2015 - ZUUJFO), 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 30/2015), 18. člena Statuta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006, 24/2010), Poslovnika občinskega sveta Občine Brda (Ur. gl. 4/2006, 24/2010), 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice, št. 41/2003, 17/2006 in Uradni list RS, št. 70/2007 in 51/2008), 20. in 22. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Kanal ob Soči (Uradni list RS, št. 76/2008), 19. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/2007, 69/2014, 93/2014), 22. člena Poslovnika Občine Miren -Kostanjevica (Uradni list RS, št. 43/2008, 71/2014), 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/2013), 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014), 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/2012) in 24. člena Poslovnika Mestnega sveta občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/2012)

SKLICUJEMO

- 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina,
- 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Brda,
- 4. izredno sejo Občinskega sveta Občine Kanal ob Soči,
- 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica,
- 2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Šempeter - Vrtojba,
- 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Vipava,
- 4. izredno sejo Mestnega sveta občine Nova Gorica,

ki bo v torek, 15. decembra 2015, ob 16. uri, v Grajski kleti, Vipavski Križ 11, 5270 Ajdovščina.
 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Financiranje občin in višina povprečnine za leti 2016 in 2017;
2. Predstavitev projekta Revitalizacija reke Vipave;
3. Predstavitev blagovne znamke Vipavska dolina.

Predlogi sklepov

Župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin, l. r.

Župan Občine Brda Franc Mužič, l. r

Župan Občine Kanal ob Soči Andrej Maffi, l. r.

Župan Občine Miren - Kostanjevica Mauricij Humar, l. r.

Župan Občine Šempeter – Vrtojba mag. Milan Turk, l. r.

Župan Občine Vipava mag. Ivan Princes, l. r.

Župan Mestne občine Nova Gorica Matej Arčon, l. r.
 

Poročevalci:
- K 1. točki župan Občine Ajdovščina, Tadej Beočanin,
- K 2. točki župan Občine Miren - Kostanjevica, Mauricij Humar,
- K 3. točki Tanja Krapež, Razvojna agencija ROD Ajdovščina.

Vabljeni:
- poslanci državnega zbora: Eva Irgl, Jernej Vrtovec, Matjaž Nemec, Mirjam Bon Klanjšček, Tanja Cink
- državni svetnik Tomaž Horvat
- Občina Renče - Vogrsko: župan Aleš Bucik