23. redna seja občinskega sveta

datum: 10.12.2012
kategorija: Napovedi sej OS

OBČINA AJDOVŠČINA                                       

       Občinski svet

 

Številka: 011-1/2010

Datum:   10.12. 2012

 

 

ČLANOM OBČINSKEGA

SVETA

 

 

Na osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10)

 

sklicujem

 

23. sejo občinskega sveta, ki bo v četrtek, 20. 12. 2012, ob 15.30 uri,  v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a

 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 

 

1. Odlok o občinskih cestah v občini Ajdovščina (2. obravnava);

2. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (1. obravnava);

3. Soglasje k Statutu javnega zavoda Gasilsko reševalni center Ajdovščina;

4. Soglasje Pilonovi galeriji Ajdovščina za pridobitev pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev;

5. Sklep o financiranju pevskega zbora Srečko Kosovel;

6. Informacije in pobude.

                                                                      

Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si in ftp.ajdovscina.si .

 

Pri 2. točki načrtujemo na isti seji opraviti tudi drugo obravnavo predpisa. Gradivo k 3. točki bo posredovano naknadno, predvidoma v sredo, 12.12.2012.

 

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

 

ŽUPAN

   Marjan POLJŠAK, l.r.

 

 

Vabljeni:

- Miha Ergaver, GRC Ajdovščina