Nadaljevanje 1 redne seje Občinskega sveta

datum: 26.11.2010
kategorija: Napovedi sej OS

nadaljevanje 1. seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo v četrtek, 2. decembra 2010, ob 15,30 uri v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a.

OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet

Številka: 011-1/2010
Datum: 26.11. 2010ČLANOM OBČINSKEGA
SVETA


Na osnovi 11. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 5/00, 41/05, 38/10)sklicujem

nadaljevanje 1. seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo v četrtek, 2. decembra 2010, ob 15,30 uri v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a.


Seja se nadaljuje s točko:

7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.


Gradivo za sejo sveta dobite na spletni strani Občine Ajdovščina: www.ajdovscina.si .

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.
ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s. r.