Odgovori na vprasanja clanov obcinskega sveta z dne 19.9.2005

datum: 12.10.2005
kategorija: Napovedi sej OS

Odgovori na vprasanja clanov obcinskega sveta - 29. seja obcinskega sveta Priloga k odgovoru na 6. vprasanje