Komisija za kmetijstvo

Komisija za kmetijstvo 2018 - 2022

1. Andreja Škvarč, predsednica,

2. Marjan Vidmar, član,

3.  Valter Polanc, član,

4. Špela Štokelj, članica,

5. Franko Kante, član.

Komisijo za kmetijstvo Občine Ajdovščina sestavlja pet članov, trije so občinski svetniki, dva pa sta izbrana izmed ostalih občank in občanov.

Komisija obravnava vsa vprašanja s področja kmetijstva, ki so v pristojnosti občinskega sveta in opravlja druge naloge po naročilu občinskega sveta.