Nov pravilnik o obratovalnem času gostiln

datum: 11.12.2015
kategorija: Obvestila

Gostince, ki opravljajo gostinsko dejavnost na območju občine Ajdovščina obveščamo, da je z mesecem decembrom 2015 stopil v veljavo nov Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, ki uvaja nekaj novosti.

Gostincem nalaga, da si morajo sami pridobiti mnenje krajevne skupnosti o obratovanju v podaljšanem obratovalnem času z obrazložitvijo. V skladu z 12. členom pravilnika opozarjamo tudi, da morajo poleg mnenja krajevne skupnosti priložiti tudi najemno pogodbo oziroma soglasje lastnika objekta, v katerem se gostinski obrat nahaja, če gostinec oziroma kmet ni lastnik gostinskega obrata ali ima le tega v najemu. V primeru, da je gostinski obrat v poslovno trgovskem centru ali podobnem večnamenskem objektu, je potrebno priložiti soglasje upravljavca večnamenskega objekta.

Nov pravilnik uvaja sistem možnosti enkratnega soglasja za podaljšanje obratovalnega časa v primerih, ko se v gostinskem obratu odvijajo prireditve zaprtega tipa (poroke, obletnice, proslave, srečanja in podobno) ali prireditve širšega pomena (festivali, lokalni prazniki in podobno).

Novosti je tudi diferenciacija obratovalnega časa v času turistične sezone, ki traja od 20. aprila do vključno 30. septembra ter diferenciacija obratovalnega časa za gostinske obrate, ki se nahajajo v območju stanovanj ali izven le tega.

Nov pravilnik določa tudi mehanizem odvzema oziroma preklica soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času v primeru neizpolnjevanja pogojev oziroma kršitev.

Nespremenjeno ostaja določilo, ki nalaga gostincem, da morajo zaprositi za pisno soglasje k podaljšanem obratovalnem času 15 dni pred začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto.

Gostinskim obratom, ki obratujejo v rednem obratovalnem času, ni potrebno oddajati vloge za potrditev obratovalnega časa.

Nov pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij je bil objavljen v Uradnem listu št. 93 (7. decembra 2015).

Občina Ajdovščina