Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve DPN za rekonstrukcijo prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32, R34

datum: 02.03.2015
kategorija: Obvestila

Iz Direktorata za prostor, graditev in stanovanja pri Ministrstvu za okolje in prostor RS so občinam posredovali stališča do pripomb in predlogov na državni prostorski načrt za rekonstrukcijo prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32, R34, ki so bila podana v času trajanja ravne razgrnitve med 1. in 30. septembrom 2014.

Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve - DPN za rekonstrukcijo prenosnih plinovodov