Predvidena objava javnih razpisov Občine Ajdovščina

datum: 17.02.2015
kategorija: Obvestila

Občina Ajdovščina bo na svoji spletni strani v letu 2015 objavila naslednje javne razpise:

S področja družbenih dejavnosti:

  • Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere za najete stanovanjske kredite občine Ajdovščina za leto 2015: predvidena objava v mesecu marcu;

  • Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov humanitarnih in invalidskih ter drugih neprofitnih organizacij v letu 2015: predvidena objava v mesecu marcu;

  • Javni razpis za sofinanciranje mladinskih in otroških programov in projektov ter letovanj v letu 2015: predvidena objava v mesecu marcu.

S področja gospodarstva in kmetijstva:

  • Javni razpis za dodelitev subvencij za projekte inovacij za leto 2015: predvidoma v mesecu maju;

  • Javni razpis za dodelitev finančnih pomoči za investicije v kmetijstvu v občini Ajdovščina za leto 2015: predvidoma v mesecu maju;

  • Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje in razvoj malega gospodarstva v občinah Ajdovščina in Vipava za leto 2015: predvidoma v mesecu juniju.

S področja gospodarskih javnih služb:

  • Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Ajdovščina: predvidoma v mesecu aprilu.

Povezava do objavljenih javnih razpisov