Spodbude eko sklada, slovenskega okoljskega javnega sklada, v letu 2014

datum: 13.04.2014
kategorija: Obvestila

Nepovratne finančne spodbude in ugodno kreditiranje občanom in pravnim osebam za različne okoljske naložbe tudi letos: obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v stanovanjskih stavbah ter za električna vozila – ekosubvencije in ekokrediti. 14. maja bo na Obrtni zbornici Ajdovščina potekala delavnica, vabljeni!

Na podlagi letošnje objave javnih pozivov za dodeljevanje nepovratnih sredstev Ekosklada povzemamo, da je v letu 2014 razpisanih skupaj 21,5 milijonov evrov nepovratnih sredstev, od tega 21 milijonov evrov za nove naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije na stanovanjskih stavbah in 0,5 milijona evrov za električna vozila, ki manj obremenjujejo okolje.

V letošnjem letu so se, v primerjavi z lanskim javnim pozivom, nekoliko spremenile tehnične zahteve pri vgradnji kurilne naprave za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe na lesno biomaso.  Z namenom spodbujanja energijsko učinkovite obnove starejših stanovanjskih stavb bodo višje spodbude za ta ukrep, nepovratne finančne spodbude za gradnjo novih stanovanjskih stavb pa bodo na voljo samo za tiste stavbe, ki bodo grajene v pasivnem oziroma skoraj nič energijskem standardu. Poleg tega bodo v primerjavi z lanskim javnim pozivom nižje spodbude za vgradnjo centralnega sistema prezračevanja ali lokalnih naprav za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka z rekuperacijo, pa tudi na nakup stanovanja v tri in večstanovanjski stavbi, zgrajeni ali prenovljeni v pasivnem oz. skoraj nič energijskem razredu.

Nepovratne finančne spodbude za nakup okolju prijaznih vozil ostajajo nespremenjene.

Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov bo odprt do 30.4.2014, za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in zasebnike pa do 30.6.2014. Vsi javni pozivi za dodeljevanje nepovratnih sredstev bodo odprti do navedenih datumov oziroma do objave zaključka in objavljeni v Uradnem listu RS in na spletnih straneh Eko sklada, kjer je na voljo tudi dokumentacija za prijavo.

Tudi letos gre poudariti, da naložbe občanov, za katere želijo pridobiti nepovratna sredstva, pred oddajo vloge ne smejo biti izvedena.

Dodatna ugodnost, ki jo Eko sklad ponuja investitorjem občanom  je možnost najema ugodnega kredita ob hkratni pridobitvi nepovratnih sredstev za naložbe občanov, ki lahko združujejo enega ali več različnih ukrepov, ki jih Eko sklad sofinancira. Pri tem velja, da višina nepovratne finančne spodbude in kredita skupaj praviloma ne sme presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe.

Več informacij o razpisih za pridobitev nepovratnih sredstev in o kreditih lahko dobite na spletni strani Eko sklada: http://www.ekosklad.si oz. na njihovi tel.št.: 01/ 241 48 20, občani pa se za brezplačno energetsko svetovanje lahko obrnete tudi na svetovalne pisarne, združene v svetovalno mrežo ENSVET: http://gcs.gi-zrmk.si oz. na njihovi brezplačni tel. št.: 080 1669.

 

Agencija GOLEA tudi letos izvaja delavnice v primorskih občinah, kjer lahko pridobite natančnejše informacije o javnih razpisih Eko sklada ter ostalih aktualnih razpisih za pridobitev nepovratnih spodbud za naložbe v obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije.

Vljudno vabljeni na delavnico, ki jo bomo v sodelovanju z občino Ajdovščina, organizirali 14.5.2014 ob 20. uri na Obrtni zbornici v Ajdovščini.

Ekipa GOLEA

Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica