Interventni zakon sprejet, žled naravna nesreča, pričenja se popis škode

datum: 27.02.2014
kategorija: Obvestila

Včeraj sprejet interventni zakon po novem med naravne nesreče uvršča tudi žled. Pričenja se popis škode zaradi posledic poplav, snega in žleda med 30. januarjem in 10. februarjem, na kmetijskih zemljiščih in v gozdovih, poškodovanih stavbah in infrastrukturi. Rok za oddajo obrazcev z oceno škode je 14. marec 2014.

Uprava RS za zaščito in reševanje je že 12. februarja izdala sklep za popis in oceno škode po ledeni ujmi. Nov interventni zakon med naravne nesreče po novem uvršča tudi žled, to pa pomeni možnost koriščenja državnih proračunskih sredstev za odpravo posledic le-tega.

Oškodovanci popišete škodo na obrazcih, ki so objavljeni na spletni strani Uprave RS za zaščito in varovanje, kjer najdete tudi podrobnejša navodila. Direktna povezava: http://www.sos112.si/slo/page.php?src=os1.htm&r=1

Oškodovanci prijavljajo škodo na kmetijskih zemljiščih in stanovanjskih ter gospodarskih objektih, medtem ko bo škodo v gozdovih in na gozdnih cestah popisal in ocenil Zavod za gozdove RS. Kljub temu predlagamo lastnikom gozdnih parcel, ki jih je prizadel žled, da prijavijo škodo na predpisanem obrazcu, ki ga lahko dostavijo tudi kar na vložišče Občine Ajdovščina. NOVO OBVESTILO V ZVEZI S ŠKODO V GOZDOVIH, Z DNE 4. 3. 2014 - škodo priglasujejo oškodovanci, obrazci se zbirajo na občinah!

Rok za oddajo ocene škode po ledeni ujmi je 14. marec 2014!

Na podlagi obvestila Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije se škode v travniških sadovnjakih ne bo ocenjevalo, saj ni jamstva, da bi bili oškodovanci deležni državne pomoči iz tega naslova.

Na območju občine Ajdovščina je škoda nastala pretežno v gozdovih, na ostalih kmetijskih zemljiščih ali na objektih za sedaj ni zabeležena, vendar pa to ne pomeni, da je ni bilo.

Na Občini Ajdovščina bomo zbirali vse vrste izpolnjenih obrazcev, prav tako se bomo potrudili, da boste oškodovanci dobili čim bolj verodostojne informacije o poteku popisa škode. Sproti vas bomo tudi obveščali o morebitnih spremembah ter posredovali sveže informacije v zvezi s popisom škode po ledeni ujmi.