Zdravstveni dom Ajdovščina

Zdravstveni dom Ajdovščina je javni zavod, ustanovljen za opravljanje osnovne in specialistične zdravstvene dejavnosti. V mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni pokriva zdravstvene potrebe prebivalcev občin Ajdovščina in Vipava, ki sta ustanoviteljici zavoda.

Zametki sedanjega zavoda segajo daleč v predvojno obdobje. Zdravstveni dom Ajdovščina pa deluje kot samostojni javni zavod ponovno od leta 1991, ko se je tedanji TOZD Zdravstveni dom  Ajdovščina izločil iz DO ZZD Nova Gorica.
 
Svojo dejavnost izvaja zavod na sedežu v Ajdovščini, v Zdravstveni postaji v Vipavi, v Centru za usposabljanje invalidnih otrok v Vipavi, v Domu starejših občanov v Ajdovščini, na domu pacientov in na terenu. V Ajdovščini deluje tudi urgentna služba nujne medicinske pomoči.

V Zdravstvenem domu Ajdovščina je skupaj s pripravniki in specializanti zaposlenih 110 zdravstvenih delavcev in sodelavcev, od tega 18 zdravnikov in 7 zobozdravnikov. Osnovni cilj vseh zaposlenih so kvalitetne zdravstvene storitve, primeren odnos med bolniki in zdravstvenimi delavci ter korektni in kolegialni odnosi med zaposlenimi.

Zdravstveni dom Ajdovščina je marca leta 2012 prejel Certifikat kakovosti  na podlagi družine standardov ISO 9001:2008. 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ajdovščina

Obvezna razlaga k petemu odstavku 8. člena Odloka o ustanovitvi JZ ZD Ajdovščina 

ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA
Tovarniška cesta 3 5270 Ajdovščina

Direktor:
mag. Egon Stopar 
 
Strokovna vodja:
Martina Trebižan Rupnik, dr. med., spec. druž. med. 

Telefon: 05 36-93-000 – informacije, 05 36-93-140 – tajništvo
 
e-naslov: tajnistvo@zd-ajdovscina.si,

spletna stran: www.zd-ajdovscina.si.