Mladinski svet Ajdovščina

Mladinski svet Ajdovščina, ustanovljen leta 2003, je mladinska organizacija, katere primarna skrb so mladi in mladinske organizacije, ki jih združuje. Prizadevajo si za razvoj okolja, v katerem se lahko vsak mladostnik najde, se razvija in raste v avtonomnega, odgovornega in aktivnega državljana, z zadostitvijo svojih potreb in uresničevanjem svojih želja.

Mladinski svet Ajdovščina je na ravni občine Ajdovščina organizirana asociacija prostovoljnih mladinskih združenj in organizacij, ki delujejo med mladimi, različnih družbenih, nazorskih ali političnih usmeritev. Povezovanje mladinskih organizacij v Mladinski svet Ajdovščina temelji na načelih svobodnega združevanja, enakopravnosti in vzajemnem spoštovanju avtonomnosti vsake organizacije - članice MSA.

Mladinski svet Ajdovščina si prizadeva za krepitev vloge mladih v družbenem dogajanju, za vzpodbujanje aktivnosti mladih in za krepitev svobodne in demokratične skupnosti.

Namen MSA je prispevati k oblikovanju okolja, ki omogoča mladim aktivno participacijo v družbi.

Člani MSA so:

Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina

Klub ajdovskih študentov

Društvo tabornikor rod Mladi bori

Medobčinsko društvo prijateljev mladine

STEG Ajdovščina Šturje 1

 

Sedež MSA in kontakti:

Mladinski svet Ajdovščina, E-naslov: info@msa.si , spletna stran: msa.si

Naslov: Cesta IV. prekomorske 61a, 5270 Ajdovščina.

 

Predsednica Melita Semič; melita.semic@msa.si. telefon: 040-238-719. 

Podpredsednica za odnose z javnostmi je Monika Curk; njen kontakt: monika.curk@msa.si 

Podpredsednica za program in izobraževanje je Urška Čuk; njen kontakt: urska.cuk@msa.si 

Podpredsednica za finančno in materialno poslovanje pa je Veronika Geržina; njen kontakt: veronika.gerzina@msa.si.