Lavričeva knjižnica Ajdovščina

Ustanoviteljici javnega zavoda Lavričeva knjižnica Ajdovščina sta Občini Ajdovščina in Vipava v letu 2002, knjižnica pa ima veliko globlje korenine. Za svoj rojstni datum šteje 17. april 1864, ko je dr. Karel Lavrič v odprl prvo čitalnico v Ajdovščini in enajsto v Sloveniji.

Kasneje, na začetku novega stoletja, je bil pobudnik za ustanovitev knjižnice notar Artur Lokar, ki je s svojimi knjigami tudi napolnil njene police. Prav Lokar je predlagal poimenovanje knjižnice po Karlu Lavriču.

Lavričeva knjižnica Ajdovščina je danes osrednja splošna knjižnica. Deluje na območju občin Ajdovščina in Vipava. Sodi med knjižnice 3. skupine, saj pokriva območje z več kot 20.000 prebivalci. Njeno delovanje je urejeno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Lavričeva knjižnica.

Splošna knjižnica je namenjena  informiranju in potrebam prebivalcev po izobraževanju, raziskovanju, kulturi in razvedrilu ter razvijanju pismenosti. Lavričeva knjižnica Ajdovščina je osrednja knjižnica s sedežem v Ajdovščini.

Lavričeva knjižnica v Ajdovščini in Krajevna knjižnica v Vipavi sta opremljeni s knjigomatom. Podružnici knjižnice sta še v Podnanosu in Dobravljah. Bibliobus vsak mesec obišče več kot 60 postajališč. V okviru knjižnice potekajo prireditve za odrasle in mladino.

Direktor Lavričeve knjižnice Ajdovščina je Artur Lipovž

Kontakt: 

Lavričeva knjižnica Ajdovščina 

Cesta IV. prekomorske 1, 5270 Ajdovščina 

Telefon 05/36 44 250, e-naslov: ajdovscina@ajd.sik.si

Še več o knjižnici pa najdete na spletni strani www.ajd.sik.si