Ljudska univerza Ajdovščina

Ljudska univerza Ajdovščina je javni zavod, katerega ustanoviteljica je Občina Ajdovščina.  

Ljudska univerza Ajdovščina deluje skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Ajdovščina (neuradno prečiščeno besedilo), Zakonom o izobraževanju odraslih, Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja ter podzakonskimi predpisi, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja.

Ustanovljena je bila 16. oktobra 1959, ustanoviteljica je Občina Ajdovščina. Pred tem je Ljudska univerza Ajdovščina delovala kot društvo, že od leta 1945 dalje. V vseh letih delovanja je tako v različnih organizacijskih oblikah opravljala izobraževalno, svetovalno in informacijsko dejavnost, širila možnosti za pridobivanje znanja in razvijala kulturo učenja v lokalnem okolju.

 Izobraževanje odraslih na Ljudski univerzi Ajdovščina sestavlja pet področij:

 izobraževanje za pridobitev izobrazbe,

 strokovno usposabljanje,

 splošno izobraževanje,

 Središče za samostojno učenje,

 informacijsko svetovalna dejavnost.

Več informacij na spletni strani Ljudske univerze Ajdovščina: www.lu-ajdovscina.si