Otroški vrtec Ajdovščina

Otroški vrtec Ajdovščina je vzgojno izobraževalni zavod, katerega ustanoviteljici sta občini Ajdovščina in Vipava, kot pravni naslednici bivše Občine Ajdovščina.  Otroški vrtec Ajdovščina izvaja dejavnost na območju občin ustanoviteljic.

V občini Ajdovščina izvaja predšolsko dejavnost Otroški vrtec Ajdovščina (v nadaljevanju Vrtec), ki ima na območju občine Ajdovščina sedem vrtcev in sicer dve enoti v Ajdovščini (Ribnik, Ob Hublju) in pet dislociranih oddelkov vrtcev: v Vipavskem Križu, Selu, Črničah, na Colu in v Budanjah. Zaradi potreb vrtca in dobrega vzajemnega sodelovanja sta dva oddelka vrtca urejena tudi v prostorih Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, ki izvaja tudi izobraževalni program za vzgojitelja predšolskih orok. 

Vrtec deluje tudi na podružnični šoli v Lokavcu. 

Vrtca v mestu Ajdovščina in vrtci v Črničah, Lokavcu, Selu, na Colu in v Budanjah izvajajo programe za predšolske otroke. 

Cicibanove urice na OŠ Otlica:

Osnovna šola Otlica za otroke, ki niso vključeni v vrtec, izvaja Cicibanove urice – krajši program otroškega varstva. Program je za starše brezplačen. Otrokom omogoča srečevanje z vrstniki in prilagajanje na življenje v vrtcu.

Razvojni oddelek:

Razvojni oddelek Vrtca Ajdovščina deluje v okviru CIRIUS Vipava.