Prostovoljci iz programa Starejši za starejše (DU Ajdovščina) na sprejemu pri županu