Sprejem za najuspešnejše in podelitev prvih listin odličnosti domačim vinogradnikom