Za Križno Goro stoji kamen, pomnik, da je tu nastala pesem Vstajenje Primorske (foto Vlasta Ferjančič)