Vipavski Križ

Vipavski Križ, biser v srcu Vipavske doline, sodi med najlepše zgodovinske kulturne spomenike Slovenije. Že od daleč ga boste opazili, saj se dviga na enem od tako značilnih gričev sredi naše doline. V kapucinskem samostanu v Vipavskem Križu je živel in ustvarjal znameniti slovenski pridigar Janez Svetokriški. V krajevno skupnost sodi še kraj Male Žablje.

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI VIPAVSKI KRIŽ 2018-2022

Predsednik: Matjaž Brataševec

Člani: Mitja Kočevar, Lucija Rupnik Mrevlje, Nejc Bandelj, Matjaž Lacković, Miha Ergaver, Suzana Samec. 

Naslov: Vipavski Križ 8, 5270 Ajdovščina

E-naslovvipavskikriz@ajdovscina.si 

Telefon: 051 302 157

TRR 01201-6450782398,5019478,  44218117 (KS ni davčna zavezanka)

OPIS KRAJEVNE SKUPNOSTI VIPAVSKI KRIŽ 

Število prebivalcev: skupaj KS 488, Vipavski Križ – 165, Male Žablje – 323 (vir: CRP julij 2019). 

Poleg Vipavskega Križa z novim zaselkom Kukovže v krajevno skupnost sodijo še Male Žablje, ki jih sestavljajo zaselki Makovči, Podhum, Strnovše, Brataševci, Janeži in Bitna.

Zelo prijateljske odnose imajo z vsemi sosednjimi krajevnimi skupnostmi, s KS Cesta si delijo pokopališče, pa tudi k maši Cestnarji hodijo v Križ. Med tremi kraji, ki sestavljajo krajevno skupnost, po svoji zgodovinski in kulturni vrednosti močno izstopa Vipavski Križ, življenje pa je prijetno tudi v Malih Žabljah ob vznožju griča.

Pogled v preteklost:
Z griča, na katerem leži vas, se vidi daleč naokoli, zato je bil naseljen že v predrimskih časih, prva pisna objava kraja pa sega v trinajsto stoletje. Ob koncu 15. stoletja, leta 1482, so ga goriški grofje zaradi Turkov in Benečanov obdali z močnim obzidjem. Leta 1507 je Križ dobil tržne pravice, leta 1532 pa ga je cesar Ferdinand »za vse večne čase« povzdignil v mesto. Menda je bil takrat Križ najmanjše mesto v vsem cesarstvu. Pestro in živahno trgovanje sta v Križ privabila bogate trgovce, ki so z novimi zgradbami polepšali kraj. V tem času je zgrajeno tudi dvoje mestnih vrat – na sever proti trnovski planoti, na jug proti morju.

Najstarejši del Križa tvorijo na zahodnem delu gase – ozke uličice z eno in dvonadstropnimi hišami okrog predgotske cerkve.

Vipavski Križ je danes med obiskovalci najbolj poznan po kapucinskem samostanu, ki so ga prebivalcem pomagali graditi Attemski v 17. stoletju. Slike in knjige, ki so shranjene v njem, so ustvarjali mojstri pred več stoletji. V njem je dolga leta živel in delal znameniti pridigar Janez Svetokriški. Kasneje je bila zgrajena še samostanska cerkev, medtem ko je bila veliko starejša župnijska cerkev v tem času obnovljena, pri tem so bile ohranjene prvine starejše gotske zgradbe. Obe sta umetnostno-zgodovinsko zelo zanimivi.

V Križu je zadnjo nedeljo v novembru leta 1563 pridigal tudi Primož Trubar.

Po nekaj stoletjih začne mestece izgubljati svojo veljavo, kajti vedno bolj se začne uveljavljati Ajdovščina. Ko leta 1846 burja razkrije streho gradu, se grofje Attems odselijo in grad začne propadati. Od leta 1885 je v severnem krilu gradu osnovna šola.

Južno od Vipavskega Križa se razteguje prijazna, raztresena vasica Male Žablje, v pisnih virih prvič omenjena na začetku 13. stoletja. Zaselek Bitna se uvršča med kulturne spomenike naselbinske dediščine.

Krajevna skupnost danes:

V letu 2015 je bila zaključena celovita obnova Vipavskega Križa, vas je zablestela z novimi tlakovci, lučmi in drugo opremo, ki ob svoji osnovni funkciji z obliko, barvami, svetlobo ... pripovedujejo zgodbe iz preteklosti. Pod vasjo je urejeno tudi veliko parkirišče za domačine, predvsem pa za obiskovalce srednjeveške vasice. 

Lepo urejeni prostori krajevne skupnosti sredi vasice služijo tudi za družabne namene. V Domu krajanov se je močno uveljavila galerijska dejavnost, obiskovalce v kraj privabljajo razstave različnih ustvarjalcev. Tako za razstavne dejavnosti, kot za prireditve in oživljanje Vipavskega Križa nasploh, v zadnjih letih skrbi Turistično društvo Vipavski Križ. V sodelovanju s krajevno skupnostjo, samostanom, šolo in krajani prireja odmevne dogodke, kot so žive jaslice ob božiču in srednjeveški semanji dnevi v poletnih mesecih.

Za turistično ponudbo v kraju skrbi Zavod za turizem Vipavski Križ, ki organizira vodene oglede, degustacije v grajski kleti ter prireditve, med katerimi velja izpostaviti Festival vina zelen v juniju.