Gojače - Malovše

Male Žablje

Gojače in Malovše sta gručasti naselji v Vipavski dolini, ki sta nastali na podornem grušču in breči pod Sv. Pavlom.

 

 

 

SVET KRAJEVNE SKUPNOSTI GOJAČE-MALOVŠE 2022 - 2026

Predsednica: Martina Cigoj  

Člani: Bogdan Peršič, Jernej Štrancar, Mojca Kompara Humar, Bogdan Cigoj, Sanela Bilkan. 

Naslov: Gojače 48, 5262 Črniče (poštne pošiljke za KS Gojače-Malovše naslovite na Malovše 39 a))

E-naslov: gojacemalovse@ks-ajdovscina.si

Telefon: 031 407 981

TRR SI56 0120 1645 0781 040,  5019494000,38348985 (KS ni davčna zavezanka)

OPIS KRAJEVNE SKUPNOSTI GOJAČE-MALOVŠE 

Število prebivalcev: skupaj KS 328, Gojače – 198, Malovše – 130 (vir: CRP julij 2019).

Vrh Kozmaca so arheologi odkrili ostanke prazgodovinskega in poznorimskega gradišča. Na Borštu in Morleku so odkrili grobove z vrsto najdenimi predmeti, tudi frankovsko bronasto ostrogo, iz 7. in 8. stoletja. 

Imeni vasi naj bi po ljudskem izročilu "zakrivili" cigani, ki so na območju, ki se danes imenuje Gojaška gmajna, pasli črede ovac. Iz majhnih pastirskih kolib se je izoblikovala skupnost, Gojače naj bi dobile ime po gonjačih, ki so gonili črede ovac, ime Malovše pa izvira iz besedne zveze »samo še malo«, »malo še«.

Vas krasijo stare in lepo obnovljene hiše v tradicionalnem vipavskem kmečkem slogu 17. in 18. stoletja, z značilnimi detajli, kot so »ganki«, »kolone«, kamnita stopnišča ...

Sredi Gojač je podružnična cerkev sv. Justa, ki jo krasi velik oltar iz leta 1808. Oltarna slika Ane Samotretje s svetniki je delo Janeza Mihaela Lichtenreita in je nastala okoli 1770, v Gojače so jo prinesli iz Marijine romarske cerkve v Logu. Sredi Malovš stoji podružnična cerkev sv. Kozme in Damijana, ki je podedovala ime po prvotni cerkvici na Kozmacu. Oltarna slika Vsi svetniki častijo sv. Trojico je delo pomembnega baročnega slikarja iz Ajdovščine Antona Cebeja.

Gojače in Malovše povezuje kulturna dvorana, nekdanja italijanska šola, ki so jo leta 2003 obnovili in ponovno služi svojemu namenu. Za razvoj krajevne skupnosti je pomembna Obrtna cona Gojače, ki z bližino hitre ceste vabi vse več podjetnikov.