Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje za predčasne volitve v Državni zbor Republike Slovenije

19.04.2018

 Občina Ajdovščina objavlja Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje za predčasne volitve v Državni zbor Republike Slovenije. 

Sklep - plakatna mesta za volitve v DZ