Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje za volitve predsednika Republike Slovenije

18.08.2017

 Občina Ajdovščina objavlja sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje za volitve predsednika Republike Slovenije. 

Sklep o določitvi plakatnih mest - volitve predsednika RS 2017