Obrazci za volitve župana

08.09.2022

Obrazec LV1 - podpora kandidaturi za župana 

Obrazec LV-4 - kandidatura za župana za lokalne volitve 20. 11. 2022 v Občini Ajdovščina 

Obrazec LV-5 - soglasje kandidata 

Obrazec LV-9A - zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za županjo/župana 

Obrazec LV-12 - seznam udeležencev pri delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo/listo kandidatov za lokalne volitve 

Obrazec LV-16 - obvestilo o organizatorju kampanje

ŠIFRANT - stopnje in nazivi izobrabze 

Pri vpisu podatkov o stopnji in nazivu izobrazbe kandidatov se uporablja naslednji uradni šifrant:

000 Brez izobrazbe

110 Nepopolna osnovnošolska

120 Osnovnošolska izobrazba

130 Nižja poklicna izobrazba

140 Srednja poklicna izobrazba

150 Srednja strokovna, srednja splošna izobrazba

161 Višja strokovna, višješolska (prejšnja) izobrazba

162 Visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) in podobna izobrazba

170 Visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) in podobna izobrazba

181 Magisterij znanosti (prejšnji) in podobna izobrazba

182 Doktorat znanosti in podobna izobrazba