Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2022

16.09.2022

 S sklepom so določene lokacije plakatnih mest in druga navodila v zvezi s plakatiranjem za potrebe volilne kampanje za lokalne volitve 2022.

Sklep o določitvi plakatnih mest in pogojev za plakatiranje v času volilne kampanje za lokalne volitve 2022