Število podpisov za listo kandidatov za občinski svet

04.09.2018

Sklep občinske volilne komisije o številu podpisov, potrebnih za določitev liste kandidatov za člane Občinskega sveta