Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina

22.08.2018

 Ta odlok določa volilne enote za voltive v svete krajevnih skupnosti in število članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina. 

-          Odlok o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina (Uradni list Republike Slovenije št. 46/2018)  - povezava: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-2339