LOKALNE VOLITVE 2014 Razglas - seznam kandidatov za ponovne volitve sveta krajevne skupnosti Gojače - Malovše, 19. 10. 2014

 Občinska volilna komisija Občine Ajdovščina objavlja Razglas - kandidature za ponovne volitve sveta krajevne skupnosti Gojače - Malovše. 

 RAZGLAS

 

Na podlagi 4. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS št. 94/07 UPB3, 45/08, 83/12) 61. in 64. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS št. 109/06 – UPB1, 57/07 odl. US), razglaša Občinska volilna komisija Občine Ajdovščina kandidature za ponovne volitve sveta krajevne skupnosti, ki bodo 19.10.2014

 

 KRAJEVNA SKUPNOST GOJAČE – MALOVŠE

Volilna enota št. 2, ki obsega:

 

naselje Malovše

 

Voli se 3 (tri) člane sveta krajevne skupnosti.

 

Kandidati za svet Krajevne skupnosti Gojače-Malovše v 2. volilni enoti so:

 

1. ROK ROJKO, datum roj.: 30.07.1986, Malovše 38

poklic: študent, delo: študent

predlagatelj: Zoran Podgornik in skupina volivcev

 

2. ANDREJ KOŽELJ, datum roj.: 16.02.1968, Malovše 14a

poklic: kovinostrugar, delo: monter

predlagatelj: Julijana Bric in skupina volivcev

 

3. MATEJKA CIGOJ, datum roj.: 22.01.1982, Malovše 36

poklic: ekonomist, delo: prodajalka - blagajničarka

predlagatelj: Zoran Podgornik in skupina volivcev

 

4. DAVID CIGOJ, datum roj.: 01.10.1993, Malovše 37

poklic: študent, delo: študent

predlagatelj: Zoran Podgornik in skupina volivcev

 

5. LIVIJA KRKOČ, datum roj.: 09.07.1970, Malovše 6

poklic: ekonomski tehnik, delo: svetovalka JUST

predlagatelj: Julijana Bric in skupina volivcev

 

 

Številka: 040-4/2014

Datum:  10.10.2014

 

 

 

PREDSEDNIK

OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Grozdan ŠINIGOJ,  l. r.