LOKALNE VOLITVE 2014 Razglas - seznam kandidatov za volitve sveta krajevne skupnosti Kamnje Potoče, 19. 10. 2014

Občinska volilna komisija Občine Ajdovščina objavlja Razglas - seznam kandidatov za volitve sveta krajevne skupnosti Kamnje-Potoče na naknadnih volitvah, ki bodo 19. 10. 2014. 

 Na podlagi 4. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS št. 94/07 UPB3, 45/08, 83/12) 61. in 64. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS št. 109/06 – UPB1, 57/07 odl. US), razglaša Občinska volilna komisija Občine Ajdovščina seznam kandidatov za volitve sveta krajevne skupnosti na naknadnih volitvah, ki bodo 19.10.2014

KRAJEVNA SKUPNOST KAMNJE-POTOČE

Voli se 7 (sedem) članov sveta krajevne skupnosti.

 

Kandidati za svet Krajevne skupnosti Kamnje-Potoče so: 

1. Suzana Batagelj, datum roj.: 22.01.1972, Kamnje 56

poklic: spec. managemanta, delo: igralništvo

predlagatelj: Peter Vodopivec in skupina volivcev

 

2. Boris Bizjak, datum roj.: 08.10.1957, Potoče 9

poklic: viličarist, delo: brezposelna oseba

predlagatelj: Boris Bizjak in skupina volivcev

 

3. Zdravko Podgornik, datum roj.: 06.01.1949, Potoče 27

poklic: upokojenec, delo: /

predlagatelj: Boris Bizjak in skupina volivcev

 

4. Peter Vodopivec, datum roj.: 28.12.1958, Kamnje 1b

poklic: avtoelektrikar, delo: brezposelna oseba

predlagatelj: Peter Vodopivec in skupina volivcev

 

5. Nataša Peloz, datum roj.: 14.05.1976, Potoče 15/a

poklic: univ.dipl.oec., delo:vodja nabave

predlagatelj: Boris Bizjak in skupina volivcev

 

6. Borut Bratina, datum roj.: 18.1.1979, Kamnje 33a

poklic: avtoklepar, delo: avtoličar

predlagatelj: Peter Vodopivec in skupina volivcev

 

7. Drago Lisjak, datum roj.: 01.09.1960, Potoče 43a

poklic: šofer-zidar, delo: kamnoseštvo

predlagatelj: Peter Vodopivec in skupina volivcev

 

8. Martina Rustja, datum roj.: 09.11.1961, Kamnje 55a

poklic: frizerka, delo: brezposelna oseba

predlagatelj: Peter Vodopivec in skupina volivcev

 

Številka: 040-4/2014

Datum:   8.10.2014

 

PREDSEDNIK

OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE

Grozdan ŠINIGOJ,  l. r.