Lokalne volitve 2014: Posebne oblike glasovanja

V skladu z Zakonom o lokalnih volitvah Občinska volilna komisija Občine Ajdovščina obvešča volivke in volivce o možnosti in pogojih glasovanja na lokalnih volitvah 5.10.2014.

I. GLASOVANJE PO POŠTI

Volivci, ki so oskrbovanci domov za starejše osebe in tam nimajo stalnega prebivališča, volivci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah in zdraviliščih, ter volivci, ki so v zaporu ali priporu,  lahko GLASUJEJO PO POŠTI.

Volivci, ki želijo glasovati po pošti, morajo poslati svoj zahtevek Občinski volilni komisiji Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina, najpozneje 10 dni pred dnem glasovanja, to je do srede, 24.9.2014.

Občinska volilna komisija bo upoštevala glasovnice, ki bodo prispele do 6.10.2014 do 12. ure.

Obrazec - zahtevek za glasovanje po pošti

II. PREDČASNO GLASOVANJE

Volivci, ki se ne morejo udeležiti glasovanja na volišču dne 5.10.2014, lahko predčasno glasujejo v torek, 30.9.2014, sredo 1.10.2014 in četrtek 2.10.2014 med 7. in 19. uro na sedežu Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina.

III. GLASOVANJE  NA DOMU

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo udeležiti glasovanja na volišču dne 5.10.2014, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu. Zahtevo za glasovanje na domu volivci pošljejo Občinski volilni komisiji Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, najpozneje do srede, 1.10.2014.

Obrazec - zahtevek za glasovanje na domu

IV. GLASOVANJE  NA VOLIŠČU, KI JE DOSTOPNO INVALIDOM

Volivci, ki želijo glasovati na volišču, ki je dostopno invalidom, pa to ni njihovo matično volišče, morajo o tem obvestiti Občinsko volilno komisijo Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina, najpozneje do srede, 1.10.2014.

Obrazec - zahtevek za glasovanje na volišču, dostopnem invalidom

Za dodatne informacije in pojasnila lahko pokličete na telefon št. 05 365 91 10.