LOKALNE VOLITVE 2014 Sprejem kandidatur in list kandidatov

 Občinska volilna komisija je 21. julija 2014 sprejela sklep o načinu in roku vlaganja kandidatur oziroma list kandidatov za lokalne volitve 2014. 

 Sklep o načinu sprejemanja kandidatur LV2014