LOKALNE VOLITVE 2014: Obrazci za dajanje podpore v postopkih kandidiranja na lokalnih volitvah

V nadaljevanju objavljamo navodila in obrazce za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah, navodilo je sprejela Državna volilna komisija na svoji 33. seji, 8. julija 2014.

Navodilo o obrazcih za dajanje podpore v postopku kandidiranja na lokalnih volitvah

Obrazec LV -1 - podpora kandidaturi za župana

Obrazec LV-2 - podpora kandidaturi listi kandidatov oz. predlagatelju za volitve članov občinskega sveta