LOKALNE VOLITVE 2014: Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2014

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2014, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Ajdovščina na 40. seji dne 2. julija 2014,  je objavljen v Uradnem listu RS št. 51/2014.

Povezava - Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v letu 2014