Zaključni račun Občine Ajdovščina za leto 2021

 Zaključni račun Občine Ajdovščina za leto 2021