Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2018

 Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2018