Osnutek proračuna za leto 2019 ter povabilo k javni razpravi

 Občina Ajdovščina objavlja osnutek proračuna za leto 2019 ter občanke in občane vabi k javni razpravi o osnutku. 

Osnutek proračuna za leto 2019 - gradivo za javno razpravo 

Povabilo župana Tadeja Beočanina k javni razpravi