Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2011

 Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2011