Proračun Občine Ajdovščina za leto 2017

Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Ajdovščina za leto 2017 

Rebalans proračuna Občine Ajdovščina za leto 2017 (sprejet na 24. redni seji Občinskega sveta Občine Ajdovščina, 29. 6. 2017) 

 Proračun Občine Ajdovščina za leto 2017