Osnutka proračunov Občine Ajdovščina za leti 2017 in 2018 ter povabilo k javni razpravi

 Občina Ajdovščina objavlja osnutka proračunov za leto 2017 in 2018, župan Občine Ajdovščina Tadej Beočanin pa odpira Javno razpravo o osnutkih proračunov. 

 Osnutka proračunov za leti 2017 in 2018

Povabilo k javni razpravi o osnutkih proračunov