Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2015

  Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2015