Proračun Občine Ajdovščina za leto 2015

Poročilo o polletni realizaciji proračuna Občine Ajdovščina za leto 2015

Rebalans proračuna za leto 2015 (sprejet na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki je potekala 24. septembra 2015)

Rebalans proračuna za leto 2015 (sprejet na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki je potekala 24. junija 2015)

Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2015