Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2013

Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2013