Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2012

Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2012