Posek drevja na občinski nepremičnini za namene drvi

Na občinskih zemljiščih je posek drevja za namene drvi dovoljen le s soglasjem Občine Ajdovščina in je odplačen. 

Po vložitvi vloge boste v primeru načelnega soglašanja Občine za posek prejeli dopis z nadaljnjimi navodili. Označevanje in odmerajnje dreves, ki jih je dovoljeno posekati, mora namreč opraviti pristojni logar Zavoda za gozdove, ki nato izda odločbo Občini Ajdovščina.  Po prejemu odločbe Občina Ajdovščina objavi namero za neposredno prodajo lesa, nato pa na podlagi cenitve izda račun za les ter soglasje za sečnjo, s katero se lahko prične po plačilu računa. 

Vlogo je potrebno vložiti približno 6 tednov pred sečnjo, zato vas prosimo, da zaradi vseh potrebnih postopkov upoštevate daljše časovne roke. 

Vloga za posek drevja na nepremičnini v lasti občine