Soglasje k oprostitvi plačila okoljske dajatve za vodo, porabljeno v kmetijstvu

Kmetovalci iz območja občine Ajdovščina, ki želite uveljavljati oprostitev plačila okoljske dajatve za vodo, porabljeno v kmetijstvu, na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, to lahko storite na Komunalno stanovanjski družbi Ajdovščina d.o.o.

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod

Oprostitev plačila okoljske dajatve za vodo, porabljeno v kmetijstvu, lahko ajdovski kmetovalci urejate na Komunalno stanovanjski družbi Ajdovščina d.o.o..

Kontaktna oseba: Aleš Brecelj, 05/36 59 716, ales.brecelj@ksd.si