Dovoljenje za čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Za prijavo javne prireditve, na kateri bodo uporabljene zvočne naprave in se bo dogajala na prostem, ali bo na drugačen način prekomerno obremenjevala okolje s hrupom, organizator potrebuje dovoljenje za čezmerno obremenitev okolja s hrupom.

Podrobnosti natančno določa Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup.

Uredba določa kritične obremenitve okolja zaradi občasne emisije hrupa v okolje, ki jih povzročajo zvočne naprave na shodih in prireditvah, način in pogoje njihove uporabe ter način in pogoje uporabe zvočnih naprav ter druge ukrepe, ki jih morajo za njihovo uporabo izpolnjevati organizatorji shodov in prireditev, z namenom, da med shodom ali prireditvijo zaradi uporabe zvočnih naprav hrup ne presega kritičnih obremenitev okolja, določenih s to uredbo.

Osnovne parametre, na podlagi katerih se izdaja dovoljenje, določa Odlok o javnem redu in miru ter zunanjem videzu naselij

Za dovoljenje za čezmerno obremenitev okolja s hrupom je potrebno pravočasno vložiti izpolnjeno priloženo vlogo. Odobrena vloga vam služi kot priloga prošnji za dovoljenje prireditve/javnega shoda (dovoljenje za prireditev vam izda Upravna enota) ali prijavi prireditve (v primeru manjših dogodkov ni potrebno iskati dovoljenja na Upravni enoti, pač pa se zgolj pravočasno obvesti Policijsko postajo).

Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

ODDAJTE E-VLOGO: 

- preko portala eUprava: Vloga za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

- preko portala SPOT: Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom