Politika zasebnosti

Politika zasebnosti

Različica 1.0; 1. 9. 2023

Informacije o obdelavi osebnih podatkov za mobilno aplikacijo mAjdovščina (v nadaljevanju: aplikacija) so pripravljene v skladu z zahtevami Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. Aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: GDPR).

S sprejemanjem splošnih pogojev za uporabo aplikacije in tega dokumenta, soglašate z zbiranjem, uporabo, obdelavo, shranjevanjem in razkritjem podatkov v skladu s to politiko zasebnosti.

Osebne podatke obdelujemo le za  zagotavljanje in izboljšanje naših storitev. Vaših osebnih podatkov ne bomo uporabljali za drug namen oziroma jih delili ali razkrivali tretjim osebam, razen kot je opisano v tej politiki zasebnosti.

1. Splošno

1.1. Upravljalec

Upravljavec osebnih podatkov je Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: občina). Upravljavec je dosegljiv preko kontaktnega naslova: T: 05 365 91 10, E: mAjdovscina@ajdovscina.si.

Zunanji pooblaščeni izvajalec (obdelovalec), ki upravlja s platformo po pooblastilu občine ter v skladu s pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, je podjetje Tovarna idej d.o.o., Osojnikova ulica 17, 2000 Maribor. S podjetjem je sklenjena ustrezna pogodba o obdelavi osebnih podatkov v skladu z določili 28. člena GDPR.

1.2. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO)

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je mag. Renata Zatler. Zahteve v zvezi z vašimi pravicami na področju varstva osebnih podatkov, pritožbe ali vprašanja s tega področja nam lahko posredujete na kontaktni naslov DPO : obcina@ajdovscina.si ali na naslov  mAjdovscina@ajdovscina.si. Vloga je možna tudi osebno na naslovu občine (glavna pisarna)

1.3. Uvodna določila o zagotavljanju varstva podatkov

Želimo, da bi se pri uporabi naše aplikacije počutili dobro in varno ter da bi naše izvajanje varovanja podatkov spoznali kot odgovorno in kvalitetno. Zagotavljamo vam, da smo zaupanja vreden upravljavec osebnih podatkov, ki se zaveda pomena varstva zasebnosti. Varnost podatkov pred morebitnimi kršitvami varujemo tudi z ustreznim razvojem informacijske tehnologije. Že v samem procesu razvoja aplikacije smo zagotovili vse potrebno za skladnost z GDPR in ZVOP-2.  Z namenom, da se preprečijo morebitne kršitve varstva osebnih podatkov, smo izdelali tudi ustrezno oceno učinkov na zasebnost (DPIA) in sicer v skladu z določili 35. člena GDPR.

Zagotavljamo, da bomo visokim standardom varstva vaše zasebnosti sledili tudi v bodoče.

V nadaljevanju dokument vsebuje izjavo o varstvu osebnih podatkov, ki vsebuje informacije s katerimi občina zagotavlja transparentnost in obveščenost vseh posameznikov, ki uporabljajo aplikacijo, v skladu z zahtevami GDPR. V primeru dodatnih vprašanj smo dosegljivi preko kontaktnega naslova mAjdovščina@ajdovščina.si

2. Nameni obdelave, pravne podlage in roki hrambe

Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi člena 6 (1)(b) GDPR zato, da lahko izpolnjujemo naše obveznosti v skladu s splošnimi pogoji uporabe aplikacije, ki jih sprejmete ob registraciji. Poleg tega obdelujemo osebne podatke tudi na podlagi vaše privolitve (člen 6(1)(a) GDPR) ali na podlagi našega zakonitega interesa (člen 6 (1) (f) GDPR) na mestih in v obsegu, kot je pojasnjeno v tem dokumentu.

Aplikacijo lahko uporabljajo samo registrirani uporabniki, ki so dopolnili 15 let. Potrditev starosti je predvidena v postopku registracije, ob potrditvi Splošnih pogojev in Politike o zasebnosti.

Posredovanje vaših osnovnih kontaktnih podatkov je obvezno le v postopku registracije.

Če ne boste posredovali vseh osebnih podatkov ali v določenem delu privolili v obdelavo, morda ne boste mogli izkoristiti  vseh funkcij, ki jih nudi aplikacija. Razen tega za vas ne bo nobenih posledic.

Osebnih podatkov posameznikov, ki se niso registrirali, občina ne obdeluje.

2.1. Splošno o namenih obdelave

Obdelava podatkov se v okviru uporabe aplikacije deli na tri glavne kategorije:

1.            Pri prenosu aplikacije se osebni podatki prenesejo na ustrezno trgovino z aplikacijami (App Store ali Google Play).

2.            Da bi vam omogočili raznolike funkcije, ki jih nudi aplikacija, npr. prijave napak in okvar v vaši bližini ali posredovanje slik in datotek, potrebujemo dostop do različnih funkcij in senzorjev vaše mobilne naprave.

3.            Z uporabo aplikacije se med vašo mobilno napravo in našim strežnikom izmenjujejo različne informacije. Tukaj so lahko to tudi osebni podatki. Tako pridobljene informacije se med drugim uporabljajo za izboljšanje funkcionalnosti aplikacije, izvedbo storitev, ki jih nudi aplikacija in posredovanje koristnih informacij (preko potisnih sporočil, e-pošte ali GSM), ki so nekomercialne narave.

2.2. Prenos aplikacije v ustrezni spletni trgovini

Pri prenosu naše aplikacije se preko določenega ponudnika (Apple App Store ali Google Play) samodejno obdelujejo predvsem naslednji podatki v spletni trgovini, in sicer:

1.  Uporabniško ime, elektronski naslov, številka stranke, čas prenosa aplikacije, informacija o morebitnem plačilu in koda posamezne naprave. Na takšno zbiranje podatkov ne moremo vplivati, zato za obdelavo ne moremo prevzeti odgovornosti. Več informacij o varovanju podatkov določenega ponudnika spletne trgovine pridobite pri ponudnikih in sicer:

2. Trgovina Google Play: https://policies.google.com/privacy?hl=sl

3. App App Store: https://www.apple.com/legal/privacy/sl/

2.3. Uporaba aplikacije

2.3.1. Namen obdelave podatkov/pravna podlaga (člen 6 (1f) GDPR)

Ko uporabljate aplikacijo, se podatki o vaši mobilni napravi, kot so na primer IP naslov, ID naprave, vrsta operacijskega sistema, datum in obdobje uporabe aplikacije ter sama uporaba aplikacije shranjujejo v tako imenovane »Log datoteke« za naslednje namene:

1. Izboljšanje varnosti in preprečevanje vdorov v informacijske sisteme,

2. Preprečevanje zlorab in goljufij,

3. Izvajanje analitike za izboljšanje storitev (podatki se obdelujejo na način, ki ne omogoča identifikacije posameznika),

4. Posredovanje potisnih sporočil (obdeluje se posebni »žeton« za ta namen).

Pravna podlaga za obdelavo je naš zakoniti interes v skladu s členom 6(1)(f) GDPR.

2.3.2. Trajanje shranjevanja/kriteriji za določitev trajanja shranjevanja:

Podatki, ki se obdelujejo za namen zagotavljanja varnosti se hranijo za obdobje tridesetih dni, nato pa se samodejno izbrišejo.

Anonimizirani podatki, ki jih obdelujemo za namene analitike ter za izboljšanje uporabniške izkušnje in storitev aplikacije, bomo obdelovali izključno do poteka namena izvajanja analize in ugotavljanja pomembnih dejstev za izboljšanje naših storitev.

2.4. Dostop do funkcij in senzorjev mobilne naprave

2.4.1. Namen obdelave podatkov/pravna podlaga:

Podatki o lokaciji

Če ste se v okviru uporabe naše mobilne aplikacije oziroma v nastavitvah vaše mobilne naprave strinjali s tako imenovano »geolokacijo« preko dialoga „Dovoljenje za dostop“, uporabljamo to funkcijo, da vam lahko ponudimo storitve v zvezi z vašo trenutno lokacijo – t.i prilagojena sporočila (kot na primer prijava napak in okvar v občini,  zapore na cestah in podobno, ki so razvrščena glede na oddaljenost od trenutne lokacije vaše naprave). Vaš podatek o lokaciji uporabimo v okviru funkcije „posredovanja aktualnih sporočil in prikaza prilagojenih vsebin v aplikaciji«. V primeru uporabe spletne aplikacije se podatek o lokaciji naprave ne beleži.

Kamera (zajemanje slik in videoposnetkov)

Kamera vaše naprave se bo uporabljala za zajem slik iz vaše naprave (npr. vaše fotografije ob izpolnitvi profila ali na primer, če boste želeli občini posredovati druge fotografije v okviru funkcije »povej mestu«).

Pravna podlaga za obdelavo je vaše dovoljenje v skladu s členom 6 (1)(a) GDPR.

2.4.2. Trajanje shranjevanja/kriteriji za določitev trajanja shranjevanja:

Vaši trenutni podatki o vaši lokaciji se po zaprtju aplikacije nemudoma prenehajo hraniti in obdelovati.

 

2.5. Registracija uporabnika in oblikovanje uporabniškega profila

2.5.1. Namen obdelave podatkov/pravna podlaga:

Registracija se izvede z namenom uporabe aplikacije in vaše identifikacije. Izbrani kontaktni naslov (e-pošta ali GSM številka) in geslo, se uporabljajo za namen ponovne prijave v aplikacijo.

Aplikacijo je sicer možno uporabljati kot gost, vendar je v tem primeru možen dostop le do splošnih informacij. V tem primeru prav tako ne prihaja do obdelave osebnih podatkov. V primeru registracije uporabnika pa je potrebna predhodna potrditev splošnih pogojev ter politike zasebnosti in izjave, da je uporabnik star 15 let ali več. Uporabnik kot gost ima dostop do naslednjih modulov:

-          ODJAVA MALICE OŠ/SŠ in VRTEC

Uporabnik izbere šolo, nato se uporabniku znotraj aplikacije prikaže spletno aplikacijo SAOP za upravljanje s šolsko malico.  Podatki o staršu in otroku se ne shranjujejo v aplikaciji, temveč jih hrani SAOP, s katerim ima javni zavod že urejeno poslovno razmerje.

Uporabnik izbere vrtec, nato s pomočjo vnosne forme vnese podatke o odsotnosti svojega otroka v vrtcu.  Podatki o staršu in otroku se shranjujejo v zalednem sistemu aplikacije 365 dni od vnosa posamezne odjave.

-          MOJA OBČINA

Uporabnik preko modula moja občina lahko spremlja obvestila, novice, dogodke in obvestila o zaporah cest. Podatki se ne hranijo. Aplikacija podatke pridobiva iz spletne strani www.ajdovscina.si.

1.       MOBILNOST

Uporabniku se prikaže zemljevid z vnesenimi zaporami, merilniki hitrosti in ostalimi cestno/prometnimi dogodki v regiji. Aplikacija podatke pridobiva iz spletne strani  https://www.ajdovscina-promet.si/.

-          MENI/VEČ

Uporabnik lahko v meniju prebere politiko zasebnosti, pravila in pogoje uporabe.

Za namen identifikacije uporabnika se obdelujejo osebni podatki o imenu in priimku, e-poštnem naslovu ali GSM številki ter geslu.

b) Z namenom, da se v polni meri lahko uporabljajo storitve, ki jih nudi aplikacija, uporabniki lahko z drugimi osebnimi podatki, ki niso obvezni, dopolnijo uporabniški profil preko sistema SI-pass[1] ali e-osebne izkaznice.

Registriran uporabnik lahko (poleg obveznih podatkov v postopku registracije) v svoj profil vpiše ali posreduje druge osebne podatke, ki izboljšujejo moč profila in s katerimi uporabnik pridobi možnost uporabe naslednji modulov:

-          PRIJAVA TEŽAV IN OKVAR

Za prijavo težav in okvar ni potrebna predhodna prijava s SI-PASS računom. Ko je uporabnik prijavljen izpolni obrazec za prijavo težav in okvar z naslednjimi podatki:

-      Podatki o dogodku

-      Doda fotografije

-      Doda geo lokacijo dogodka

-      Datum

-      Podatki o prijavitelju

Podatki prijavitelju se shranjujejo v zalednem sistemu aplikacije 365 dni od vnosa posamezne prijave.

 

-          OBČANOVA IZKUŠNJA – ANKETE

Za izpolnjevanje anket je potrebna predhodna prijava s SI-PASS računom.

Uporabnik ima možnost videti seznam anket in anketo izpolniti ter jo oddati. Naročnik ankete sam dodaja v zaledni sistem.

-          MOJA POBUDA – oddaj pobudo

Za oddajo pobude je dovolj predhodna prijava s SI-PASS računom.

Obrazec za oddajo pobude vsebuje: Podatke predlagatelja, Območje izvedbe projekta, Podatki o projektu, Dodajanje prilog, Pregled dokumenta/pobude.

Podatki o oddanih pobudah se shranjujejo v zalednem sistemu aplikacije 365 dni od vnosa posamezne pobude.

-          MOJA POBUDA – oddaj glas

Za glasovanje je potrebna SI-PASS avtentikacija.

Uporabnik ima seznam vseh pobud in lahko odda svoje glasove. Glasovnica vsebuje: Seznam območij, Seznam pobud - pri posamezni pobudi uporabnik izbere število točk od 0 - 3, ki jih nameni določeni pobudi.

Podatki o oddanih glasovih se shranjujejo v zalednem sistemu aplikacije 365 dni od glasovanja za posamezno pobudo.

-          ODDAJA VLOG IN ZAHTEVKOV

Za oddajo vlog in zahtevkov je potrebna SI-PASS avtentikacija.

Pri oddaji vlog so vključene naslednje storitve:

-              Seznam vlog

-              Navodila za oddajo vloge

-              Podatki o vložniku/investitorju

-              Specifični podatki za vlogo

-              Dodajanje prilog k vlogi

-              E-podpisovanje

-              Hramba v dokumentni sistem

-              Plačilo takse (določene vloge)

Podatki o plačilnem sredstvu se ne shranjujejo v aplikaciji, temveč jih hrani institucija, ki je pooblaščena za obdelavo in upravljanje s transakcijami kartičnega poslovanja.

Obdelava podatkov temelji na pravni podlagi pogodbenega razmerja v skladu s členom 6 (1b) GDPR (ob predhodni potrditvi splošnih pogojev in politike zasebnosti).

Vnos podatkov v profil ni obvezen (razen osnovnih podatkov za namen registracije uporabnika).

Podatki o oddanih vlogah in zahtevkih se shranjujejo v zalednem sistemu aplikacije 365 dni od oddane posamezne vloge in zahtevka.

2.5.2. Trajanje shranjevanja/kriteriji za določitev trajanja shranjevanja:

Ob registraciji oz. oblikovanju profila se vsem uporabnikom dodeli enolični ID. Enolični ID služi kot identifikator vira podatkov in samega uporabniškega računa. Na ta način se izvede psevdonimizacija uporabnika, kar pomeni, da obdelava podatkov ne omogoča neposredne identifikacije uporabnika.

Podatki o uporabniku so hranjeni v zalednem sistemu aplikacije do prekinitve pogodbe med uporabnikom in Občino Ajdovščina.

 

2.6. Izvedba plačil uporabnika

2.6.1. Namen obdelave podatkov/pravna podlaga:

a) Registrirani uporabniki lahko preko aplikacije izvedejo postopek plačila pri modulu oddaja vlog

Podatki o plačilnem sredstvu se ne shranjujejo v aplikaciji, temveč jih hrani institucija, ki je pooblaščena za obdelavo in upravljanje s transakcijami kartičnega poslovanja.

 

4. Uporabniki / kategorije uporabnikov

Vaše osebne podatke načeloma obdelujejo le naši zaposleni, ki so zavezani k zaupnosti in jih redno izobražujemo in usposabljamo za varno ravnanje s podatki.

V nekaterih primerih pa vaše podatke v našem imenu in po naših navodilih obdelujejo naši zunanji izvajalci. Z zunanjimi izvajalci vedno sklenemo ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov, s katero jih zavežemo k enaki ali višji stopnji varnosti vaših podatkov. Zunanji izvajalci vaših osebnih podatkov ne obdelujejo za lastne namene. Vedno izbiramo zunanje izvajalce znotraj Evropske unije (EU). Kadar obdelavo osebnih podatkov za na izvaja izvajalec izven EU, poskrbimo za ustrezne zaščitne ukrepe.

Zunanji izvajalci za nas izvajajo zlasti:

Tovarna idej – pogodbeni obdelovalec osebnih podatkov

SAOP – zunanji prevzemnik podatkov moja malica

MJU – zunanji posrednik podatkov registracije SI-pass in e-osebna

Komunalno podjetje – zunanji uporabnik podatkov prijave napak in okvar

Vrtec - zunanji uporabnik podatkov moja malica

PIA – zunanji prevzemnik podatkov poslanih e-vlog, mojih pobud in glasovanja mojih pobud

UJP – zunanji posrednik podatkov spletnih plačil

Državnim organom bomo razkrili vaše podatke zgolj v skladu z zakonskimi obveznostmi ali na uradno zahtevo oziroma na zahtevo sodišča, in to zgolj v tolikšni meri, kot to dovoljuje zakonodaja o varstvu podatkov.

 

5. Vaše pravice

5.1. Pravica do informacij v skladu z 15. členom GDPR

1.            Na zahtevo imate pravico pridobiti informacije o osebnih podatkih, shranjenih o vas v skladu s 15. členom 1. odstavek GDPR. To obsega:

2.            namene, za katere se osebni podatki obdelujejo;- kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo;- prejemnike ali kategorije prejemnikov, ki so jim bili osebni podatki razkriti ali pa še bodo razkriti;- načrtovano trajanje shranjevanja vaših osebnih podatkov ali, če specifični podatki niso na voljo, kriterije za določanje trajanja shranjevanja;- pravico do popravka ali izbrisa vaših osebnih podatkov, pravico do omejitve obdelave s strani upravljavca ali pravico do ugovora proti tej obdelavi;- pravico do pritožbe pri nadzornem organu;- vse dostopne informacije o izvoru podatkov, če osebni podatki niso bili pridobljeni pri zadevni osebi;- avtomatizirano odločanje, vključno s profiliranjem v skladu s 1. in 4. odstavkom 22. člena GDPR in – vsaj v teh primerih – sporočilne informacije o vključeni logiki ter doseg in predviden vpliv take obdelave na zadevno osebo.

5.2. Pravica do popravka v skladu s 16. členom GDPR

Vaše podatke nam posredujete oziroma vpišete v aplikacijo sami in imate tudi možnost, da jih tudi ustrezno popravite.

Postopek popravka v skladu s 16. členom GDPR izvedemo tudi mi, če nam posredujete zahtevo za popravek napačnih podatkov. Z upoštevanjem namenov obdelave imate pravico, da zahtevate dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov – tudi z dopolnilno izjavo.

5.3. Pravica do izbrisa v skladu s 17. členom GDPR

Vaše osebne podatke zbrišemo takoj, ko jih ne potrebujemo za namene obdelave za katere so bili zbrani. Vaše osebne podatke izbrišemo tudi v primeru, ko izrazite nasprotovanje določeni obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitih interesov, če nimamo utemeljenih razlogov za nadaljnjo obdelavo. Prav tako izbrišemo vaše podatke, če umaknete svoje soglasje za obdelavo in za obdelavo ni druge pravne podlage. V nekaterih primerih, npr. če je predpisan zakonski rok za hrambo določenih podatkov, bodo vaši podatki sprva zablokirani in izbrisani po tem, ko takšen rok poteče.

1.            Na podlagi vaše posebne vloge oz. zahteve pa lahko zahtevate takojšen izbris svojih osebnih podatkov na osnovi vsaj enega od naslednjih razlogov:

2.            osebni podatki za namene, za katere so bili pridobljeni in obdelani, niso več potrebni;- preklicujete svoje soglasje, na katerem temelji obdelava v skladu s členom 6 (1a) ali členom 9 (2a) GDPR, za katero pa ni legitimne pravne podlage za obdelavo;- proti obdelavi ste podali ugovor v skladu s 1. ali 2. odstavkom 21. člena GDPR, v tem primeru pa legitimni razlogi za obdelavo niso na voljo v skladu s 1. odstavkom 21. člena GDPR;- osebni podatki so se obdelovali nezakonito;- izbris osebnih podatkov je nujen za izpolnitev pravne obveznosti;- osebne podatke se je pridobivalo v zvezi s ponujenimi storitvami informacijske družbe v skladu s 1. odstavkom 8. člena GDPR.

5.4. Pravica do omejitve obdelave v skladu z 18. členom GDPR

Od nas lahko zahtevate, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov (kadar oporekate točnosti osebnih podatkov, kadar je obdelava nezakonita ter v primerih, ko jih občina ne potrebuje več za obdelavo, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo vaših pravnih zahtevkov).

5.5. Pravica do prenosa podatkov v skladu s 20. členom GDPR

1.            Imate pravico do prejetja svojih osebnih podatkov v strukturirani, posodobljeni in strojno berljivi obliki, te podatke lahko tudi posredujete drugemu upravljavcu, če

2.            obdelava temelji na soglasju v skladu s členom 6 (1a) ali členom 9 (2a) GDPR ali pa na pogodbi v skladu s členom 6 (1b) GDPR,- obdelava pa se izvaja s pomočjo avtomatiziranega postopka.

Pri uveljavljanju pravice do prenosa podatkov lahko od nas zahtevate, da osebne podatke neposredno posredujemo drugemu upravljavcu, če je to tehnično izvedljivo.

Prenos vaših osebnih podatkov lahko izvedete tudi sami in sicer tako, da si podatke izvozite preko posebne funkcionalnosti, ki jo nudi aplikacija.

5.6. Pravica do ugovora v skladu z 21. členom GDPR

Z upoštevanjem predpostavk iz 1. odstavka 21. člena GDPR lahko obdelavi podatkov ugovarjate iz razlogov, ki izhajajo iz vaše posebne situacije.

Navedena splošna pravica do ugovora velja za vse opisane namene obdelave, ki se izvajajo na podlagi člena 6 (1) (f) GDPR. K izvajanju tega splošnega ugovora smo zavezani samo, če nam za to navedete izjemno pomembne razloge, kot je npr. morebitna nevarnost za življenje ali zdravje.

5.7. Uveljavljanje pravic

Za uveljavitev pravic nam morate posredovati vaše ime in zadostne podatke, ki nam omogočajo, da vas nedvoumno prepoznamo v zvezi z uveljavljanjem pravice.

Pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki lahko uveljavljate le vi osebno, druga oseba v vašem imenu pa zgolj na podlagi vašega pisnega pooblastila.

Zahtevo za uresničitev posamezne pravice lahko vložite na:

1. na naš naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, mAjdovscina@ajdovscina.si ,

2. na naš elektronski naslov DPO: obcina@ajdovscina.si ali na mAjdovscina@ajdovscina.si

3. osebno na naslovu občine (glavna pisarna).

Če menite, da občina vaše zahteve ni ustrezno obravnavala, se lahko pritožite pri nadzornem organu: Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, gp.ip@ip-rs.si

6. Ukrepi za zavarovanje podatkov

V postopku razvoja aplikacije smo izvedli presojo učinkov na zasebnost (DPIA – 35. člen GDPR) in s tem upoštevali najpomembnejša načela za zagotavljanje skladnosti aplikacije z GDPR. Sprejeli smo tudi ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje vaših osebnih podatkov in njihovo zaščito pred nepooblaščeno ali nezakonito uporabo ali obdelavo ter proti naključni izgubi ali uničenju ali poškodovanju vaših osebnih podatkov. Skrbno in odgovorno izbiramo tudi naše zunanje izvajalce. Za zagotavljanje ustreznega nivoja skladnosti z GDPR ima občina imenovano tudi pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (DPO).

Za varnost vaših osebnih podatkov lahko veliko storite tudi sami, tako da na primer uporabljate le zaščitene povezave, redno posodabljate programsko opremo in protivirusno zaščito, oblikujete učinkovita oz. varna dostopna gesla (najmanj 8 znakov, jih redno spreminjate in ne delite z nikomur) in upoštevate nasvete za varno rabo interneta.

7. Avtomatizirano odločanje in/ ali profiliranje

Vaših osebnih podatkov ne uporabljamo za avtomatizirano strojno odločanje ali profiliranje, kot je to

mišljeno v členu 22 (1) GDPR.

8. Informacije o tem:

o    ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost:  Zagotovitev osebnih podatkov je za določene module, ki jih nudi aplikacija, nujna in se izvaja na podlagi pogodbe (uporabnik sprejme splošne pogoje uporabe aplikacije).

o    ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: V primeru, da podatkov ne zagotovi, je omejena uporaba aplikacije le na določene module.

8. Veljavnost politike

Pridržujemo si pravico, da to Politiko o zasebnosti kadarkoli spremenimo.

V primeru spremembe bomo prenovljeno politiko objavili v aplikaciji. Za informacije o tem, kdaj je bila objavljena zadnja različica, prosimo, preverite datum objave na vrhu tega dokumenta.

Občina Ajdovščina

 


[1] Več o SI-PASS – Ministrstvo za javno upravo, si lahko preberete tukaj: https://www.si-trust.gov.si/sl/si-pass/

Politika zasebnosti je dosegljiva tukaj: https://www.si-trust.gov.si/sl/izjava-o-varovanju-osebnih-podatkov/