Poročilo s posvetovanja o Krajinski zasnovi in Strokovni podlagi za razvoj poselitve - območje Gora

datum: 26.06.2023
kategorija: Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta

To Poročilo opisuje potek in rezultate razprav posvetovanja za območje Gora, ki je 20. 4. 2023 potekalo v dvorani Prostovoljnega gasilskega društva Col in je zajemalo naslednje krajevne skupnosti: KS Col, KS Podkraj, KS Otlica – Kovk in KS Predmeja.