Krajinska zasnova in strokovne podlage za razvoj poselitve - vabilo k sodelovanju na posvetu, 22. maj, Črniče

datum: 17.05.2023
kategorija: Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta

Četrto posvetovanje za vasi pod Čavnom bo organizirano v ponedeljek, 22. maja 2023, s pričetkom ob 17.00 uri, v večnamenski dvorani KS Vrtovin ob podružnični šoli (Vrtovin 74): KS Črniče-Ravne, KS Gojače - Malovše, KS Kamnje - Potoče, KS Skrilje, KS Stomaž in KS Vrtovin.

 Občina Ajdovščina skupaj s strokovnjaki prostorskega podjetja Locus d.o.o. pripravlja spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju: SD OPN 1), katerega obvezni strokovni podlagi sta med drugimi tudi Krajinska zasnova in Strokovne podlage za razvoj poselitve. V postopku priprave teh prostorskih dokumentov bo organizirano četrto posvetovanje z deležniki in zainteresirano javnostjo za vasi pod Čavnom.

Četrto posvetovanje za vasi pod Čavnom bo organizirano v ponedeljek, 22. maja 2023, s pričetkom ob 17.00 uri, v večnamenski dvorani KS Vrtovin ob podružnični šoli (Vrtovin 74): KS Črniče-Ravne, KS Gojače - Malovše, KS Kamnje - Potoče, KS Skrilje, KS Stomaž in KS Vrtovin.

Na srečanju bomo udeležence seznanili s postopki in namenom SD OPN 1 ter okvirno vsebino Krajinske zasnove in Strokovne podlage za razvoj poselitve. Sledila bo vodena delavnica »Kako zaznavamo prostor in kaj predlagamo za njegovo nadaljnje urejanje«. Svoje poglede (kaj cenijo, kaj pogrešajo, kaj predlagajo) bodo udeleženci izražali v razpravah v ožjih skupinah, kjer pričakujemo aktivno sodelovanje.

Zbrane informacije in podatki bodo uporabljeni v nadaljnjih korakih izdelave obeh dokumentov.

Vljudno vas vabimo k udeležbi. Vaše sodelovanje je dobrodošlo – le na tak način bo namreč mogoče iz skupnosti pridobiti dodatna mnenja, podatke in predloge, ki bodo pripomogli k načrtovanju bolj smiselnih in kakovostnejših temeljev nadaljnjega prostorskega razvoja. Prosimo, da svojo udeležbo predhodno najavite, in sicer najkasneje do 18. 5. 2023 na: - elektronski naslov: obcinaprostor@ajdovscina.si - ali na telefon: 05 365 91 15 in 041 613 304 (Irena Raspor).

 Mojca Remškar Planinc direktorica občinske uprave

 

Vabilo