Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta - napoved srečanj

datum: 28.03.2023
kategorija: Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta

Občina Ajdovščina je v tem letu pričela s postopki priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Ajdovščina. K načrtovanju in oblikovanju ste vabljeni tudi občani, ki se lahko v posameznih postopkih vključite v oblikovanje pomembnega akta. Z namenom čim bolj dostopnih informacij je na spletišču občine Ajdovščina objavljen tudi nov razdelek, kjer bodo na enem mestu zbrane vse potrebne informacije.

Občinski prostorski načrt je pomemben akt, ki bo v prihodnje pomembno utrdil in postavil nove temelje prostorskega razvoja. Postopek je zahteven, sestavljen iz različnih faz, zlasti pa utemeljen na konkretnih razvojnih potrebah in individualnih pobudah., ki pa morajo imeti ustrezne strokovne podlage in morajo vključevati nadgradnjo sedaj veljavnega OPN-ja. Vse pa mora temeljiti na veljavni zakonodaji, seveda z željo po izboljšanju dosedanjega stanja.

V proces odločanja o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta boste vključeni vsi deležniki lokalne skupnosti,  strokovnjaki s področja načrtovanja prostora kot tudi splošna javnost, občanke in občani, ki imate takšne ali drugačne pobude in pripombe na obstoječe stanje. S sodelovanjem želimo pridobiti konkretna mnenja, ki bodo pripomogla k načrtovanju prostorskega akta, ki bo koristen tako za današnje generacije kot tudi za prihodnji družbeni, gospodarski in okoljski razcvet.

Proces priprave je razdeljen na tri postopke:

- Korekturni (Ta postopek zaradi administrativno-tehničnega dela predvideva vključevanje strokovne javnosti, kot so projektanti, upravna enota ...)

Razvojni (Najpomembnejši postopek, v katerem bo javnost pozvana k podajanju pobud na področju urbanistične in krajinske zasnove ter strokovne podlage za razvoj poselitve.)

Individualni (Javnost bo vključena v posvetovanje o izhodiščih in kriterijih za obravnavo pobud.)

V vseh treh postopkih se bo javnost lahko vključila tudi v fazah javne razgrnitve in javne obravnave osnutkov in dopolnjenih osnutkov kot to narekuje zakonodaja.

Drugi del postopka, razvojni, bo obsegal kar nekaj pomembnih srečanj, na katerih boste imeli pomembno vlogo tudi občanke in občani. Ciljna skupina mladih je bila v postopek že vključena in je v sklopu priprave Strategije za mlade že podala svoje pobude. V nadaljevanju pa sledijo naslednja srečanja tako v mestu kot tudi na podeželju, in sicer: 

Ajdovščina, 3. april, predavalnica Območno obrtno-podjetniške zbornice, ob 17. uri – delavnica urbanistične zasnove, o današnjem stanju, potrebah in viziji nadaljnjega prostorskega razvoja mesta

-  Ajdovščina, 11. april, Dvorana Krajevne skupnosti, ob 17. uri, delavnica na temo urbanistične zasnove mesta

Cesta, 17. april, Dom krajanov Cesta, ob 17. uri, delavnica na temo poselitve in krajinske zasnove – področje doline

Brje, 19. april, Prostori KS Brje ob 17. uri, delavnica na temo poselitve in krajinske zasnove – področje Vipavskih gričev

-  Col, 20. april, Dvorana Prostovoljnega gasilskega društva Col, ob 17. uri, delavnica na temo poselitve in krajinske zasnove – področje Gore

Vabljeni, da se srečanj udeležite, saj bomo le skupaj, ob plodnem dialogu lahko prišli do smiselnih prostorskih rešitev – tako za mesto kot podeželje. 

Časovnica o vseh postopklih je dostopna s klikom na to povezavo